Elstöd för företag

Elstöd för företag Som ni kanske redan har hört har regeringen gett ett uppdrag till Skatteverket att hantera elstöd för företag. För Skatteverket är det självklart att många företag behöver stöd under nuvarande situation därför arbetar Skatteverket nu med att bl.an.rekrytera personal samt bygga e-tjänsten och samla information kringelstödet. Detta förberedelser görs för att man vill att alla ansökningar som kommer komma till Skatteverket när ansökningsperioden börjar ska hanteras snabbt.

Lagstiftningsprocessen är fortfarande igång men regeringens förslag är att stödet ska sökas digitalt. Juridiska personer och näringsidkare vars eluttagspunkt befinner sig i elområde 3 och 4 får söka elstödet. Det finns dock maxbeloppet för respektive företag eller koncern som ligger på 20 mln kronor. Elstödet kommer att betalas ut via skattekonto.

Det kommer säkert att finnas regler samt förordningar kring stödet och förutsättningar för att få kunna söka det men kom ihåg att ansökningsperioden beräknas att starta den 30 maj 2023 och enligt förslaget kommer ansökningsperioden vara öppet fram till den 25:e september.

Källor: www.företagande.se

Självklart kommer vi att löppande uppdatera information kring elstödet men om du behöver hjälp när det är dags för att söka stödet hos Skatteverket så hjälper vi till.

Tveka inte och kontakta A. Lezok Consulting AB på tel.nr 0 737 081 050