GDPR-behandling av personuppgifter.

Alla våra kunder omfattas av GDPR vilket betyder att vårt företag följer alla dataskyddsförordningen vid
behandling av personuppgifter. Vi är väldigt noga med att ständigt hålla oss uppdaterade i alla
bestämmelser kring GDPR vilket leder till ett professionellt och helt säker behandling av personuppgifter.
Vi satsar mycket på att digitalisera vårt företag vilket ger oss enorma möjligheter till att kunna bemöta
kundernas behov och samtidigt skydda alla uppgifter som kan kopplas direkt och indirekt till dig som
våran kund.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Behandling av personuppgifter – GDPR

Med hjälp av denna sidan vill vi informera våra kunder hur vi behandlar alla personuppgifter.

Alla EU länder följs av en gemensamt regelverk för hur man ska behandla personuppgifter för att kunna
skydda våra kunder. Att våra kunder känner sig trygga är det absolut viktigaste för oss samt är
grundläggande för att bygga ett bra och effektivt samarbete.
Grunden i vårt arbete är lagstiftningen samt bokföringslagen och för att kunna ta hand om våra kunder
på bästa sätt behöver vi behandla personuppgifter.

Det är våra uppdragsgivare som i första hand bestämmer över vilka tjänster man beställer och beroende
på det kan vi behandla olika typer av personuppgifter. De kan först och främst handla om:

– namn
– efternamn
– address
– personnummer
– lön och lönerelaterade uppgifter

Med tanke på att vi även tar hand om många administrativa ärenden beroende på beställning av
uppdragsgivaren kan innehållet av personuppgifter vara olika men är alltid skyddade enligt GDPR
bestämmelser.

I samband med att avtalet för uppdraget blir tecknad får alla våra kunder en introduktion kring vilka
personuppgifter som kommer att behandlas och på vilket sätt GDPR följts. Samtidigt är våra kunder alltid
upplysta om sina rättigheter kring GDPR.

Alla personuppgifter sparas alltid enligt lag och tiden kan variera beroende på uppdraget samt
säkerhetsskäl. Bokföringsunderlag som omfattas av bokföringslagen sparas däremot i sju år enligt
befintliga bestämmelser.

Därför är vår personal ett noggrann tillgång till personuppgifter. Vi prioriterar kvalitativt arbetssätt och
därför är vår personal en noggrann uppbyggd och anpassad team. Vi baserar på var och ens

kompetenser och genom att ständigt utveckla personalen garanterar vi alla alla befintliga lagar samt
regler följts.

Mer om vilka lagar, regler och bestämmelser som vårt företag följer i samband med GDPR finns på
www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/