Nyhets sammanfattning

Tidsbegränsade anställningar- Nya LAS

Tidsbegränsade anställningar- Nya LAS

I samband med nya LAS har man ersatts den tidigare tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning. Den särskilda visstidsanställningen övergår till tillsvidareanställning redan efter 12 månader och inte som det var...

läs mer
Ett förslag till att modernisera momssystemet.

Ett förslag till att modernisera momssystemet.

Skatteverket informerar på sin hemsida om att EU-kommissionen kom ut med ett förslag till att modernisera momssystemet. Detta hänger stark ihop med digitaliseringen och ska motverka bedrägeri. Förslaget handlar om att företag som handlar med andra länder kommer att...

läs mer
Högkostnadsskyddet till elkunderna.

Högkostnadsskyddet till elkunderna.

Regeringen arbetar nu intensivt kring högkostnadsskyddet till höga elkostnader. I oktober lämnades en ansökan av Svenska kraftnätet till Energimarknadsinspektionen. I ansökan presenterades ett förslag för möjligheten för stödet i form av utbetalning av...

läs mer