Högkostnadsskyddet till elkunderna.

Regeringen arbetar nu intensivt kring högkostnadsskyddet till höga elkostnader. I oktober lämnades en ansökan av Svenska kraftnätet till Energimarknadsinspektionen. I ansökan presenterades ett förslag för möjligheten för stödet i form av utbetalning av ”flaskhalsintäkterna”.

Goda nyheter är att i mitten av november hade  Energimarknadsinspektionen godkänd  stödet för höga elpriser och samtidigt gjort ett tillägg att en del av företag med stor elförbrukning behöver göra en ansökan för att kunna ta del av stödet.

Efter Energimarknadsinspektionen tillägget behöver regeringen skapa en ny reglering kring utbetalningar för företag samt andra organisationer.

I första hand arbetar regeringen med utbetalningar till hushållen och den 1:a december 2022 remitterar regeringen ett förslag till förordningen som ska reglera all administration som binder ihop med utbetalningar av högkostnadsskyddet till hushållen. Planen är att utbetalningarna till hushållen kommer att ske under februari 2023. Det är Försäkringskassan som kommer att betala ut stödet utan något krav på ansökan.

Vi kan förvänta oss att inom kort kommer regeringen även komma med ett förslag kring hur företag samt andra organisationer ska få ta del av högkostnadsskyddet för höga elpriser.

Mer information kring högkostnadsskydet finns på www.regeringen.se

Källor:

www.regeringen.se