Tidsbegränsade anställningar- Nya LAS

I samband med nya LAS har man ersatts den tidigare tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning. Den särskilda visstidsanställningen övergår till tillsvidareanställning redan efter 12 månader och inte som det var tidigare efter två år.

För att vara med tydligt:

Om den anställde med en särskild visstidsanställning har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagd 12 månader övergår hans anställning till en tillsvidareanställning. Detta gäller under en femårsperiod även om den anställde har fått flera kortare tidsbegränsade anställningar hos en och samma arbetsgivare som sammanlagt blir 12 månader.

Allmänna visstidsanställningar som löper över den 1 oktober 2022 ska följa de tidigare reglerna enligt LAS §5a. vilket betyder att dessa anställningar går över till en tillsvidareanställning efter den 731:a anställningsdagen.

Däremot alla särskilda visstidsanställningar som påbörjades 1 oktober 2022 och senare ska omfattas av de nya reglerna men man behöver vara extra noga här! Om det fanns en eller flera anställningar från och med 1a mars 2022 då ska den tiden inkluderas i beräkningen.

Det är också väldigt bra att veta att nu blir det mycket ”enklare” för en arbetstagare att samla ihop sina anställningsdagar. Om den anställde har fått flera särskilda arbetstillfällen under en och samma kalendermånad då ska man vara extra försiktigt. Då räknas in även tiden mellan olika anställningstillfällen som en anställningstid även om den anställde har inte arbetad dessa dagar under en kalendermånad.

För dig som arbetsgivare är det väldigt viktigt att ha koll på dessa regler. Fundera i god tid om ditt företag verkligen behöver flera tillsvidareanställda och planera din verksamhet med hänsyn till dem nya LAS reglerna.


Källor:

AD-dom 2019 nr 56