Ett förslag till att modernisera momssystemet.

Skatteverket informerar på sin hemsida om att EU-kommissionen kom ut med ett förslag till att modernisera momssystemet. Detta hänger stark ihop med digitaliseringen och ska motverka bedrägeri.

Förslaget handlar om att företag som handlar med andra länder kommer att utfärda e-fakturor. Tack vare e-fakturor kommer informationen om affärshändelser utbytas mellan medlemsländerna automatiskt och skattemyndigheten för företagets hemlandet kommer på det sättet få tillgång till alla uppgifter.

Enligt Skatteverket kommer den nya av utvecklingen minska momsbedrägeri och olika skattefel eftersom uppgifterna om affärshändelser kommer till kännedom nästan i realtid.

Först och främst hade EU-kommissionen tagit upp momsområdet men föreslagna förändringarna kommer att med stor sannolikhet påverka även andra områden. Björn Erling som är Skatteverkets sektionschef påpekar även att modernisering av momssystemet kommer att leda till att momskunder får bättre stöd samtidigt som eventuella kontroller från skatteverket blir mer effektiva.

Källor:

www.skattverket.se